Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zpráva o činnosti 2013

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Rácov za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

SDH Rácov vstupoval do roku 2013 s 22 členy, z toho jsou dvě ženy.V lednu byly podány přihlášky pro 7 nových členů ve věku 10-15 let.Jedná se o syny našich stávajících členů, kteří se už dříve účastnili většiny akcí a kteří se snad jednou stanou našimi pokračovateli, za což by jsme byli určitě rádi.Sbor má tedy ke konci roku 29 členů ve věku 10-63 let.V průběhu roku došlo ke změně ve výboru SDH a to na postu náměstka starosty, který místo p.Jiřího Jiráka nově zastává p.Miroslav Zrůbek a dále došlo ke změně velitele družstva, který místo Pavla Pešty nově zastává p.Petr Houzar. V roce 2013 jsme neměli žádný výjezd, ani jsme nebyli povolání k žádné jiné události, která by vyžadovala naši pomoc, což nás na jednu stranu mrzí, na druhou stranu jsme rádi, že se v našem zásahovám uzemí nepřihodilo nic negativního, co by vyžadovalo naši účast, což by se dalo lacině vykládat jako že úspěšně pracujeme na vytipování požárních rizik a preventivních opatřeních proti vzniku požáru na území obce,nicméně v tomto máme určitě co zlepšovat a neměli bychom se nechat odradit pocitem, že jsme tak trošku zbyteční. Co se týká společenských akcí, jako tradičně jsme ve spolupráci s SDH Lovětín uspořádali masopustní průvod masek v Rácově a Lovětíně.Dále jsme v srpnu a zejména pro děti z Rácova uspořádali výlet autobusem do jihlavské ZOO, většinu z nich doprovázeli i rodiče, takže se podařilo naplnit téměř celý autobus a i přes mírně deštivé počasí se výlet vydařil.Dále pak jsme se pak v září podíleli na uspořádání, na obsluze a hudbě na pouti v Rácově, za což patří velké poděkování, stejně jako v případě masopustu našim muzikantům p.Jířímu Jirákovi a p. Jiřímu Kantorovi, jejichž hudební produkce je oblíbená a známá široko daleko. Na jaře, jak to počasí dovolilo jsme začali s přípravou tréninkové tratě pod bývalou školou a s přípravou na soutěže a to jak fyzickou nás samotných, tak s přípravou techniky.Jako první jsme se v březnu zúčastnili v Batelově soutěže Žaves, pak v květnu okrskové soutěže v Lovětíně a dále pak pohárových soutěží v Nové Vsi,v Panských Dubenkách,noční soutěže v Batelově,dále to byla dálková doprava vody v Řídelově a soutěž PS 8-iček v Panských Dubenkách.V srpnu jsme uspořádali soutěž v požárním útoku tady u nás v Rácově. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mužů,5 družstev žen a svoje umění mohli mimo soutěž ukázat i naši nejmladší a dle potlesku si určitě nevedli špatně. Jinak celý rok probíhala nutná příprava a odborné vzdělávání všech členů a opravy a údržba techniky,hasičské zbrojnice a dalšího vybavení.Ještě přes zimu se nám podařilo z vlastních prostředků a prakticky z dílů zgenerálkovat a postavit novou PS 12, kterou jsme začali používat výhradně jako zásahovou a na stávající PS12 byly provedeny drobné úpravy,pro zvýšení výkonu a tato je nyní používana jako soutěžní,nicméně je nadále plněschopná posloužit jako i pří zásahu,takže máme při poruše,nebo při nutné opravě,vždy jeden stroj v záloze. V průběhu léta se nám podařilo provést celkovou opravu sirény,která se nachází na stožáru na střeše zbrojnice. Siréna byla značně zkorodovaná,bez ochraných mřížek, které mají bránit hnízdění ptáku, takže byla včetně stožáru demontována, očištěna od rzi, vyměněny ochrané mřížky a boční kruhové plechy a byla opatřena novým nátěrem.Stožár sirény byl nově opechován,čím se zabránilo dosavadnímu zatékání vody a zafukování sněhu na půdu zbrojnice, což dříve působilo nemalé problémy a škody na zbrojnici. Nově byla také provedena elekroinstalace k siréně a tak je tak nyní přpravená sloužit svému účelu po mnoho dalších let a patří velké poděkování veliteli družstva Martinu Kumbárovi, který má na údrzbě, opravách a přípravách techniky a vybavení největší zásluhu a měl by nám být všem příkladem.Na podzim se nám ještě podařilo z vlastních prostředků zakoupit starší PS 8, která dříve také bývala ve vybavení našeho sboru, bohužel byla nedlouho po pořízení PS 12 převedena neznámo kam, což nás dnes mrzí, nicméně věříme, že se nám tuto podaří přes zimu opravit a zprovoznit a budeme se tak moct pyšnit kompletní řadou, od naší původní a dodnes funkční, koňmi tažené stříkačky, přes PS 8, až po dnešní dvě PS 12. Za celý rok se nám tak podařilo splnit úkoly a cíle, jež jsme si vytyčili na loňské výroční schůzi a můžeme tak celý rok hodnotit jako úspěšný, za což patří poděkování všem členům SDH Rácov, kteří se podle svých možností podíleli na činnosti, jejich rodinným příslušníkům, sponzorům i městysi Batelov, jakožto našemu zřizovateli.