Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zpráva o činnosti 2010

 

 
Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Rácov
za období od 1.1. do 31.12. 2010
 
 
 
 
 Letošní rok byl bohatý na kulturní, sportovní a společenské akce. Podařilo se nám rozšířit členskou základnu, zúčastnili jsme se dvou námětových cvičení, uspořádali jsme tři taneční zábavy, zasahovali jsme po krupobití v obci a při odchytu jalovic v místním zemědělském družstvu. Největší akcí tohoto roku bylo uspořádání srazu rodáků naší obce, která by se nedala uskutečnit bez pomoci většiny členů sboru a také ostatních občanů naší obce.
 Jako první akci v tomto roce jsme uspořádali 20.2. tradiční masopustní průvod v Rácově a Lovětíně. Průvod jsme zahájili dopoledne v Lovětíně a odpoledne jsme se přesunuli do Rácova, kde jsme akci zakončili posezením s harmonikou v místním kulturním domě.
 Dne 20.3. se naše družstvo účastnilo soutěže s názvem „Batelovské peklo“.Jednalo se vlastně o cvičení, které mělo za cíl prověřit formou soutěže odbornou připravenost zásahových družstev. Soutěžilo se v osmi různých disciplínách a naše družstvo se celkově umístilo na čtvrtém místě.
 V měsíci dubnu jsme provedli v obci sběr železného šrotu. Výkupní cena železa v tomto období opět nebyla příznivá a proto jsme s prodejem počkali až do srpna.
29.4. jsme pomáhali v zemědělském družstvu s odchytem asi dvaceti uprchlých krav. Následujícího dne jsme u místní školy připravili již tradiční pálení čarodějnic.
 Dne 8.5. jsme se zúčastnili okrskové soutěže, která se konala v Rohozné. Vzhledem k tomu, že jsme soutěžní tým sestavili až na místě soutěže, naše družstvo obsadilo nelichotivé šesté místo.
 27.5. v odpoledních hodinách vyhlásil starosta městyse prověřovací cvičení. Cílem tohoto cvičení bylo prověřit akceschopnost a spolupráci jednotek SDH v rámci městyse Batelova. Cvičení se účastnili sbory s Batelova, Nové Vsi a Rácova. Úkolem byla dálková doprava vody s Pilského rybníka do batelovského lihovaru, kde byl simulovaný požár.
 V sobotu 5.června jsme se zúčastnili soutěže v Nové Vsi, kde místní hasiči pořádali požární útok pod májí. Na této soutěži jsme obsadili s časem 26,11 vteřin sedmé místo.
 12. června jsme pořádali pro místní děti Dětský den. Akce se konala v duchu střelecké soutěže za nádherného počasí, které v podvečer vystřídala silná bouřka s krupobitím. Naši hasiči proto ihned začali s odklízením nánosů bláta a krup s místní komunikace a též pomáhali u Houzarů, kde voda zaplavila část stavení.
 19.6. jsme pořádali taneční zábavu v místním kulturním domě. K tanci a poslechu nám hrála skupina Preston. Bohužel návštěvnost akce byla mizerná, přišlo asi 25 lidí.
 26. června jsme byli pozváni do Panských Dubenek, kde místní sbor pořádal soutěž při příležitosti 1.. výročí založení sboru. Na této soutěži jsme obsadili čtvrté místo s časem 32,78 vteřin.
 17. července jsme opět uspořádali taneční zábavu, tentokrát nám hrála skupina Alexis. Účast byla o něco lepší než v červnu. 
 Konec července již tradičně patřil soutěži v Rácově. Tato se konala již potřetí. Tentokrát nám vůbec nepřálo počasí, celý den pršelo a to se také odrazilo na účasti diváků. I přes to se do Rácova sjel rekordní počet soutěžních družstev a to 16 družstev mužů a 5 družstev žen. Do soutěže se zapojilo i družstvo našich dětí a také místní ženy vytvořily svůj tým. Naši muži skončili na osmém místě (31,20vteřin), ženy byly třetí (34,49vteřin).
 Poslední srpnová sobota již tradičně patřila pohárové soutěži v Batelově. Zde reprezentovaly náš sbor družstva mužů a dětí.
 Měsíc září provázely přípravy na sraz rodáků. Započalo se s úklidem obce a také jsme se pustili do opravy fasády naší hasičské zbrojnice. Naši členové zde zdarma odpracovali spoustu hodin, materiál dodal městys Batelov.
11.9. jsme opět pořádali taneční zábavu, opět hrála skupina Alexis a opět byla malá účast.
Největší akcí byl sraz rodáků, který se konal 25. září. Přípravy na tento sraz započaly již v průběhu dubna, ale až teď se mělo ukázat, jak jsme tuto akci připravili. Ve škole byla uspořádána výstava obrazů p. Kyncla, byla možnost prohlídky naší hasičské zbrojnice. Zbytek akce se konal v místním kulturním domě. Tento sraz by se neuskutečnil bez pomoci členů našeho sdružení a také ostatních spoluobčanů, kteří se do akce zapojili, za což jim patří veliký dík.
Dne 4. 12. se uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru. Jako hosté mezi nás zavítali starosta městyse Batelova p. ing. Jiří Doležal a velitel okrsku Batelov p. Václav Pachta.
Poslední akcí roku 2010 bylo uspořádání silvestrovského posezení v KD.
 
 
 
 
 
 
V Rácově dne 8.1.2011                                           Jiří Jirák starosta SDH Rácov