Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zpráva o činnosti 2009

 

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Rácov

za období od 1.1. do 31.12. 2009

 

První událostí v roce 2009 bylo zabezpečení výroční valné hromady okrsku Batelov,

která se konala v místním kulturním domě dne 10.1.2009.

V únoru jsme ve spolupráci s SDH Lovětín uspořádali tradiční masopustní průvod. Konal se 28.února. Letos se pro změnu začínalo v Rácově, poté se průvod přesunul do Lovětína. Po ukončení průvodu jsme poseděli v hostinci U Houzarů.

V rámci spolupráce s úřadem městyse Batelov jsme byli požádáni, zda bychom nemohli natřít střechu přísálí kulturního domu. Naši členové se tohoto úkolu ujali a ve dnech 22.-25. dubna byla střecha očištěna a natřena. Celkem bylo na této akci odpracováno 21,5 hodin.

30. dubna jsme uspořádali již tradiční posezení u ohně s opékáním buřtů a klobás. Počasí nám tentokrát nepřálo, byla zima a večer se prohnala bouřka, takže jsme se rychle přesunuli do místní školy.

Dne 3. května jsme uskutečnili sběr železného šrotu. Bylo posbíráno asi 3500 kg starého železa, ale vzhledem k tomu, že výkupní cena železa spadla na minimum, ještě nebylo prodáno.

Koncem dubna a začátkem května jsme začali pilně trénovat na okrskovou soutěž. Tentokrát se konala ve Švábově dne 8.5.. I přes veškeré úsilí našeho soutěžního družstva se nám nepodařilo zaběhnout slušný čas a skončili jsme na osmém místě. Na tomto výsledku se podepsalo i to, že se požární útok běžel jenom jednou a tudíž jsme neměli možnost druhým útokem výsledný čas opravit.

Dne 30. května jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Panských Dubenkách, kde jsme obsadili pěkné sedmé místo. Počasí opět nepřálo, hustě pršelo a soutěžilo se na rozbahněné trati.

13. června proběhla brigáda na úklid prostranství u rybníka Ďolík, kde si chceme v budoucnu zajistit podmínky k trénování na soutěže. Bylo provedeno vysečení okolí rybníka a poté zarovnání terénu. V tomto směru bych rád poděkoval p. Rostislavu Cáhovi, který provedl veškeré terénní práce zcela bezplatně.

Začátkem července jsme byli požádáni pořadateli Horácké Rallye o zajištění pořadatelské služby na této soutěži. Tato se konala 18. července a zúčastnilo se jí 13 našich členů.

Měsíc červenec byl také ve znamení příprav na místní soutěž v požárním útoku, která se uskutečnila 25. července. Tato soutěž se konala už podruhé a zúčastnilo se jí šest družstev mužů, jedno družstvo žen a jedno družstvo dětí. Naše družstvo skončilo na šestém místě s časem 33,03 vteřiny. Zpestřením soutěže byl požární útok s naší starou koňskou stříkačkou, kterou si vyzkoušeli všechny družstva.

V měsíci srpnu byla provedena prohlídka a zkouška požárních hydrantů. Výsledek nebyl moc uspokojivý. Některé hydranty byly poškozené a jeden se nepodařilo najít. S tímto výsledkem jsme seznámili správce vodovodu.

8. srpna jsme pro místní spoluobčany uspořádali den otevřených dveří v naší hasičárně. Bylo zde připraveno občerstvení a opékali se klobásy. V tomto měsíci jsme také cvičili na již tradiční soutěž v Batelově. Ta se konala 29. srpna.

28. září jsme provedli zjišťování délkového dosahu hadic. Byly také vyřazeny hadice, které popraskaly. V tento den v odpoledních hodinách proběhlo prověřovací cvičení naší jednotky. Byl simulován požár balíků sena v areálu místního zemědělského podniku. Toto cvičení bylo pro mnohé naše členy první akcí tohoto druhu a přineslo všem spoustu ponaučení.

17. října náš sbor uspořádal v místním kulturním domě taneční zábavu. K tanci i poslechu nám zahrála skupina Alexis.

19. prosince se konala výroční valná hromada našeho sboru. Jako hosté se schůze zúčastnili: starosta městyse Batelov p. Petr Janoušek, velitel okrsku Batelov p. Václav Pachta a za sponzory p. Jitka Sobotková a p. Petr Sobotka.

28.-30. 12. byla provedena oprava naší stříkačky. Byly vyměněny manometry, namontován nový výfuk s vývěvou, nová páka plynu atd.. Dále jsme provedli kompletní nový nátěr stříkačky a došlo také na opravu přívěsu. Finální doladění a seřízení bezplatně provedla firma ADJ.cz s.r.o., za což děkujeme p. Vladimíru Jilečkovi, majiteli firmy.

 

V Rácově 5.1.2009                                                     Jiří Jirák   starosta SDH Rácov