Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Rácov 


za období od 1.1.2012 do 31.12.2012
SDH Rácov vstupoval do nového roku s 21 členy z toho jsou dvě ženy.V únoru
přistoupily dva noví členové....Nela Zrůbková a Slavomír Kříž,v březnu pak ještě
Michal Průcha,který však své členství koncem roku ukončil a to zejména proto,že
nebyl místní a bylo pro něj časově náročné a účastnit činnosti.Dále ke konci roku
ukončila členství paní Sára Nováková a to z důvodů odstěhování.Ke konci roku tedy
máme 22 členů z toho dvě ženy.V průběhu roku došlo i k několika změnám ve
výboru SDH.Do funkce náměstka starosty byl zvolen pan Jiří Jirák,do funkce
jednatele byl zvolen pan Libor Procházka a jako hospodářka byla zvolena paní Marta
Křížová.
Celý rok 2012 byl plný kulturních,společenských a sportovních akcí,opět jsme v
únoru uspořádali tradiční masopustní průvod masek v Rácově a Lovětíně.V květnu
jsme pak uspořádali oslavu 110. výročí založení našeho SDH,což byla asi
nejvýznamější akce letošního roku.Oslava začala dopoledne slavnostní schůzí v sále
kulturního domu,byli pozvání zástupci okolních sborů,zástupci vedení městyse
Batelova,zástupci OSH Jihlava a další hosté.Po slavnostní schůzi následoval oběd a
pak promítání fotografií a krátkých filmů zachycujících minulou i současnou činnost
sboru,přičemž se dalo srovnávat,co všechno se v průběhu několika desetiletí
změnilo.Vše se neslo v duchu obdivu a poděkování našim předchůdcům,kteří
přesto,že žili v mnohem těžší době,se v nemalé míře zasloužili o pokračování činnosti
sboru,o údržbu techniky,která nám slouží dodnes a o celkové kulturní dění v obci,za
což si určitě zaslouží náš obdiv a zárověň nás to zavazuje v pokračování po této
cestě,aby i naší současnou činnost mohli další generace obdivovat a navazovat na
ni.Při této příležitosti bylo našemu sboru Okresním sdružení hasičů uděleno ocenění
za příkladnou činnost,kterého si moc vážíme.Po zhlédnutí fotek a filmů následovala
prohlídka hasičské zbrojnice a jejího vybavení a dále na návsi prohlídka a ukázka
hasičské techniky,většinou v majetku okolních sborů,což byla atrakce hlavně pro
děti.Počasí se vydařilo a po celou dobu bylo zajištěno občerstvení,takže celou akci
jsme mohli hodnotit jako úspěšnou.
Další významnou kulturní akcí,ze které se pomalu stává obnovená tradice byla
Rácovská pouť,kde jsme pomáhali s přípravou,zajišťovali občerstvení a následný
úklid.
Dále jsme v říjnu uspořádali pro děti soutěžní odpoledne.Bylo připraveno několik
soutěžních disciplín pro malé i starší děti a sladkosti jako ceny.Na závěr se opékaly
špekáčky a rožnilo se selátko a odpoledne tak plynule přešlo v oslavu ukončení
sezóny,jako poděkování všem členům SDH i občanům Rácova.
Ze sportovně soutěžních akcí jsme se v průběhu roku zúčastnili soutěže Žaves v
Batelově, okrskové soutěže v Dolní Cerekvi, dále pohárových soutěží v Kalištích,v
Nové Vsi,Panských Dubenkách,noční v Batelově,noční v Kalištích, ve Slavonicích, v
Čenkově, v Batelově a poslední byla soutěž PS8-iček v Panských Dubenkách.Sami
jsme uspořádali soutěž v Rácově a zúčastnili se dálkové dopravy vody v Řídelově

Na jaře,jak dovolilo počasí jsme se dali do opravy techniky,bylo potřeba provést
opravu podvozku naší Avie Furgon,což se podařilo,následně jsme provedli kompletní
opravu lakování,opravu a vylepšení elektroinstalace,do auta byla intalována přepážka
oddělující část pro přepravu hasičů od části pro vybavení,pro které byly intalovány
police a držáky a následně proběhla příprava na pravidelnou kontrolu na STK a
úspěšně i TK .Vozidlo je tak snad na dlouho dobu připraveno poskytovat nám své
služby a i vizuálně na něj můžeme být pyšní.Jinak průběžně po celý rok probíhala
údržba a opravy veškeré techniky a vybavení.Nedaleko hasičárny,pod bývalou školou
se nám podařilo vybudovat treninkovou trať,díky čemuž jsme se nemuseli jako dřív
potýkat s problémem, kde trénovat na soutěže.Na podzim,těsně před nástupem zimy
se nám ještě podařilo zateplit strop hasičské zbrojnice a zlepšit tak klima ve zbrojnici
na celou zimu.Na všech těchto akcích bylo odpracováno nespočet hodin a všem kteří
se na tom podílely patří zasloužený dík.
Jedinou zásahovou akcí tohoto roku bylo vyhlášení poplachu pro součinnost se
složkami IZS při hledání pohřešované osoby mezi Rácovem a Novou Vsí,na místo
jsme dorazili v časovém limitu,ale osoba byla mezitím nalezena,takže jsme se zase
mohli vrátit na základnu.Celý rok můžeme hodnotit jako úspěšný a máme v plánu tak
i nadále pokračovat.

 


V Rácově 9.12.2012             Petr Houzar starosta SDH Rácov